RCS (Recycled Claim Standard) koristi se kao standard opskrbnog lanca za praćenje korištenja recikliranih materijala pri proizvodnji.

Internetska stranica:

www.certifications.controlunion.com

Certifikat 

Uložit

Recycled Claim Standard